Tháng năm ấy…

Tháng năm ấy

Tháng năm ấy đong đầy giọt lệ

Hóa pha lê vụn vỡ tiêu điều

Con tim nhỏ từng đập lời yêu

Nay sao đơn lẻ trong chiều xót xa?

Tạm biệt người lạc giữa mùa hoa

Cánh rơi trong gió bi ca một đời

Dáng người xa mịt mù khơi

Còn đây ảo ảnh chơi vơi cõi lòng!

Tháng năm ấy ta từng nhớ mong

Nghe trong gió lạnh thì thầm tiếng yêu

Tháng năm ấy tại một buổi chiều

Mưa rơi rả rít mộng yêu tan tành…

Tháng năm ấy một chút mong manh

Dáng hình người cũ đã đành bước đi

Ta cười gạt lệ đôi mi

Mộng xưa đã hết còn gì nữa đâu?

Ngọc Kiều Long

9

No Responses

Write a response