Em nghe chăng?

EM NGHE CHĂNG?

Em nghe chăng gió lạnh?
Thổi vào hồn sáng nay
Em nghe chăng tiếng gọi?
Giữa một vùng cỏ may…

Em nghe chăng nồng cháy?
Vỗ về tay trong tay
Em nghe chăng ngày mai?
Và con đường xanh thẳm…

Em nghe chăng giấc mộng?
Và một kẻ cuồng si
Xây lâu đài tình ái
Giữa một cõi sầu bi…

Ngọc Kiều Long

No Responses

Write a response