Cỏ úa

Cỏ úa

Rồi tất cả cũng có nghĩa gì đâu?

Mọi lời nói nay mang màu cỏ úa

Câu yêu xưa nay chỉ như vui đùa

Người có chắc bao lời người hứa

Sẽ không tàn sau một trận mưa?

Con đường xưa nay là mây khói

Người xa rồi chỉ còn lại mình tôi

Mang yêu thương chôn cùng lời nói dối

Nhờ cơn mưa khóc hộ được rồi…

 

Ngọc Kiều Long

No Responses

Write a response