Niệm

Niệm…

Niệm…

Niệm

vấn vương người

Ta viết tặng người một bản tình ca

Lời yêu đó hơn một lần dang dở

Niệm khúc cuối liệu ai còn nhớ?

Chân trời này có phải chân trời mơ?

Ngọc Kiều Long – Ngàn Mây trong gió

 

 

 

No Responses

Write a response