Please add valid embed Code.

[1]Na tác dụng với nước có chất chỉ thị phenolphtalein

[Hoá học] Na tác dụng với nước có mặt chất chỉ thị phenolphalein

Phương trình hoá học
Na + H2O = NaOH + H2
Natri là một kim loại mềm, dễ dàng bị cắt đứt, có khối lượng riêng nhỏ. Natri phản ứng mãnh liệt với nước tạo, có thể bốc cháy và nổ!
Hiện tượng:

  • Dung dịch chuyển sang mà hồng
  • Có khí không màu thoát ra
  • Mảnh Na di chuyển trên mặt nước và tan dần.

Một số kiến thức quan trọng

Na thuộc kim loại kiềm. Na tác dụng với nước là phản ứng đặc trưng của các kim loại kiềm. Chỉ có kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ mới có thể tan trong nước ở điều kiện bình thường.

Thông thường, để tránh Na tác dụng với CO2 và hơi nước trong không khí, người ta bảo quản Na bằng cách ngâm trong dầu hoả. Tuy hiên cách bảo quản tốt nhất là giam Na (cũng như các kim loại kiềm vào parafin (sáp).

Kim loại kiềm có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong thực tế , vì là những kim loại hoạt động rất mạnh.

Một số hợp chất của Na như: NaOH, NaCl, NaClO,…. Đều có ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp.

Chất chỉ thị phenolphatalein

Lưu ý về phản ứng Na tác dụng với nước:

Phản ứng Na tác dụng với nước nổ rất nguy hiểm chỉ được thực hiện khi có mặt Giáo Viên Hướng dẫn. Phản ứng chỉ được thực hiện ngoài trời!

Chất chỉ thị phenolphtalein rất nhạy cảm với môi trường kiềm nên chỉ cần nhỏ 1 giọt! Không nên thêm chất chỉ thị phenolphtalein quá nhiều để tiết kiệm hóa chất!

Thiện Chí – Cử Nhân Hoá Học

8

No Responses

Write a response