Lẻ

LẺ

Người hỡi, em có biết?

Khi đông sang là lúc tôi quay về

Tìm người trong cõi đê mê

Nghe cơn gió lạnh tái tê cõi lòng…

Ngọc Kiều Long

9

No Responses

Write a response