Lẻ

LẺ

Người hỡi, em có biết?

Khi đông sang là lúc tôi quay về

Tìm người trong cõi đê mê

Nghe cơn gió lạnh tái tê cõi lòng…

Ngọc Kiều Long

No Responses

Write a response