THU XA NHỚ

THU XA NHỚ

THU XA NHỚ

Ngày em thật sự nhận ra thì giờ chia ly đã đến

Góc sân trường ghế đá bỗng buồn tênh

Người ra đi vào ngày mưa định mệnh

Bốn năm ròng chúng ta từng kề bên

Yêu thương xưa tan như con thuyền lạc bến

Để bây giờ ta sống cùng chông chênh

Lời yêu kia sao quá lênh đênh?

Kỉ niệm đó người đã quên,… bao giờ?

Mùa thu dẫn dắt trang thơ

Mưa về ngày cũ thẫn thờ,… người ơi!

Từ đây xa vắng trong đời

Ta người vĩnh biệt chẳng lời yêu thương?

Dấu yêu vứt bỏ bên đường

Xác hoa rơi rớt đầy tường mưa bay

Trời thu gợi nhớ về ai?

Để ta thao thức nhớ ngày tháng qua

Bây giờ hai đứa đã xa

Dấu yêu kia cũng như là chiêm bao

Biết người có còn nhớ nhau

Phím đàn lỗi nhịp thôi chào,… tình ơi!

Ngọc Kiều Long

 

No Responses

Write a response