Thu biệt

THU BIỆT

Còn đâu nữa hỡi em mùa thu?

Khu phố lớn nay chìm vào thinh lặng

Anh ngu ngơ bước mà lòng trống vắng

Giá lạnh này ai thấu hỡi em?

Sương giá buốt một mình quạnh quẽ

Ôm cái lạnh nhung nhớ một vòng tay

Đông sang mà thiếu bóng ai?

Cành cây trơ trọi phủ dày phong ba

Giá lạnh len lỏi từng nhà

Sương kia bao phủ như là biệt li

Vòng tay ngày ấy còn chi?

Ta nghe giá rét những khi đông về

Đông này thấm nỗi đê mê

Nỗi sầu năm đó lời thề phai phôi

Dặn lòng hát khúc tình côi

Vẫy tay chào đón… đông rồi, người ơi!

Ngọc Kiều Long

No Responses

Write a response