Nhói đau…

Nhói đau…

Là người đã mang đến cho ta một hồi ức đẹp

Giấu yêu thương sau ánh mắt lạnh lùng

Là người đã mang đến cho ta bao nỗi nhớ nhung

Để ta biết được tận cùng nhói đau

Ngọc Kiều Long

8

No Responses

Write a response