Nhớ nhung

Nhớ nhung

Là phượng tím một màu li biệt

Hay lòng ta quá đỗi nhung nhớ người?

Nước mắt rơi sân trường thay màu lá

Lúc ngoảnh đầu chỉ còn lại mình ta

Bục giảng xưa với bao điều mới lạ

Nay chỉ còn trong kí ức đã xa

Ta đã từng đi qua tàn hoa rơi rụng

Thổn thức tìm người trong nỗi nhớ nhung

Ngọc Kiều Long

No Responses

Write a response