Ngốc

NGỐC

Heo may gõ cửa bên thềm

Ta về gom nhặt dịu êm thuở nào?

Đời người tựa giấc chiêm bao

Ngoảnh đầu nhìn lại còn bao u sầu?

Ngọc Kiều Long

No Responses

Write a response