Giữ…

Giữ

Người giữ giùm ta chút mộng cũ

Hương yêu xưa một thuở luyến lưu đầu

Trách chi trời đổ mưa ngâu?

Vết son gột rửa buổi đầu tin yêu

Ta về ôm giấc cô liêu

Hóa thành hồ điệp tiêu diêu với đời….

Ngọc Kiều Long

No Responses

Write a response