DÀNH CHO HÉC – TO

Dành cho Héc – to

Lặng im

Khi thành Tơ – roa ngập tràn khói lửa
Binh Hy Lạp tấn công ngút ngàn
Vì cứu vớt số mệnh của thành bang
Héc – to đành từ biệt nàng Ăng – đrô – mác.
Chiến tranh với bao điều mất mát
Như cỏ lau trôi dạt cuối dòng
Từ biệt ra đi, rồi ngóng trông
Biết bao giờ thấy ngày đoàn tụ…
Khói âm u, lửa mịt mù
Héc – to biết vì mối thù chung
Và cũng vì bảo vệ quê hương yêu dấu
Chàng cất bước ra đi chẳng dám quay đầu…
Sau lưng nước mắt rơi vì đâu
Chẳng ai biết, ai thấu lời nguyện cầu
Ăng – đrô – mác và vạn ngày sau
Xin trọn khúc ca đợi người tái ngộ
Trong giấc mơ, tôi cơ hồ
Lắng nghe được khúc tình ca ấy
Cả thành Tơ – roa một lần sống dậy
Rồi một lần vĩnh biệt từ đây…
Ngọc Kiều Long
7

No Responses

Write a response