Cơn mưa thanh xuân…

CƠN MƯA THANH XUÂN

nghe mưa

nghe mưa

 

Cơn mưa nhỏ chạy ngang qua kí ức
Hỏi thanh xuân em khép lại bao giờ?
Em giật mình lật từng trang thơ
Mới hay thanh xuân khởi đầu từ vụn vỡ
Đi qua vụn vỡ rồi thanh xuân chỉ là mơ…

Ngọc Kiều Long

 

 

 

 

No Responses

Write a response