chào mùa đông

CHÀO MÙA ĐÔNG

Cố tìm người trong nỗi nhớ không tên
Nghe giá lạnh miên man ngoài ô cửa
Trời mùa đông và thêm một lần nữa
Bước một mình ta nghe giá lạnh dịu êm…


Ngọc Kiều Long

No Responses

Write a response