BIỆT KHÚC 2

BIỆT KHÚC 2

Tình tôi đó em nào đâu thấu?
Trái tim này đổ lệ canh thâu
Còn đâu người hỡi phút giây đầu?
Con tim non dại khóc vì đâu?

Ngày tháng xưa nay đã phai màu
Còn ta gạt lệ nhói đau trong chiều
Trách gì nữa, hỡi người yêu?
Con tim hoang hoải tiêu điều xác xơ

Tình yêu ta từng tôn thờ
Nay thành biệt khúc câu thơ giã từ
Người đi còn lại cánh thư
Lấy lời chia biệt như chưa bắt đầu…

Ngọc Kiều Long

6

No Responses

Write a response